Julkisivujen käsittely - Perustietojen valinta

Anna kohteesta tarvittavat perustiedot ja paina sen jälkeen Seuraava-painiketta.

Tämä mallityöselostus on tarkoitettu apuvälineeksi suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille sekä julkisivutyön valvojille. Mallityöselostusta voidaan käyttää sellaisenaan tai tarpeellisin osin muutettuna liitteenä rakentamista koskevissa asiakirjoissa silloin, kun Weberin menetelmä on valittu julkisivuihin.

Rakennuskohde:
Ratkaisu:

Lisätietoja:
BY46 Rappauskirja 2005,
BY41 Betonirakenteiden korjausohjeet,
BY57 Eriste- ja levyrappaus 2011,
RunkoRYL 2010.