Eristerappaus
SerpoTherm-eristerappaus, uudisrakentaminen, eristepaksuus 190 mm, U-arvo 0,17 W/m2K

Rakennuskohde
Uudisrakentaminen
Alusta
Rasitusluokka
Tavanomainen rasitus:

Rasitusluokkaa voidaan käyttää silloin, kun rakennus sijaitsee sisämaassa suojaisalla paikalla, rakennuksessa on pitkät räystäät ja rakennuksen korkeus on suojaisuudesta riippuen enintään 2-4 kerrosta (By 46/2005).
Myös sellaisissa kaupunkien tiiviisti rakennettujen keskustojen korkeiden rakennusten suojaisten sisäpihojen julkisivuissa, joiden viistosaderasitus on alhainen, voidaan käyttää tätä rasitusluokkaa.

Voimakas rasitus:

Voimakkaan rasituksen mukaisia suunnittelukriteerejä sovelletaan sellaisiin rakennuksiin, jotka altistuvat viistosaderasitukselle tuulisella suojattomalla paikalla, rakenne on jatkuvasti kylmä tai rakenne altistuu mekaaniselle rasitukselle.
Tyypillisesti tällaisessa rakennuksessa on kerroksia 3 tai enemmän, ei ole räystäitä tai rakennus sijaitsee rannikkoalueella tai aukealla rakennuspaikalla.
Myös kaupunkien tiiviisti rakennettujen keskustojen korkeiden rakennusten paljon viistosaderasitusta saavat julkisivut kuuluvat tähän rasitusluokkaan (By 46/2005).
Iskunkestävyysluokka
Iskunkestävyysluokka II:

10 J - Näkyvät halkeamat rappauspinnassa mahdollisia, ei läpileikkautumista. Seinäalueet, jotka voivat altistua potkuille tai tavaroiden heittelylle, mutta eivät ole suoraan kadun vieressä.
ETAG004 (BY57)

Iskunkestävyysluokka III:

3 J - Näkyvät halkeamat rappauspinnassa mahdollisia, ei läpileikkautumista. Alueet, jotka eivät todennäköisesti tule altistumaan ihmisten aiheuttamille iskuille tai tavaroiden heittelylle.
ETAG004 (BY57)
U-arvo
0,17 W/mK:

RakMK C3/2010-taso
Tasaisuusluokka
Luokka 2, Luokka 3, suurimmat sallitut poikkeamat (mittauspituus 2000 mm)


Luokka 2 Luokka 3
Tasaisuuspoikkeama ± 5 mm ± 7 mm

Luokka 2Rakennusosat, joille asetetaan tavanomainen vaatimustaso sisällä. Voidaan käyttää julkisivuissa, joiden tasaisuudelle asetetaan erityisen suuria vaatimuksia.
Luokka 3Ulkopinnat ja sellaiset rakennusosat sisällä, joille ei aseteta suuria vaatimuksia esimerkiksi maalausalustana.

Käsittelytyyppi
Ohutrappaus-eristejärjestelmäRappauskerros muodostaa lämmöneristeiden ulkopintaan suhteelisen taipuisan ja sitkeän yhtenäisen, muovipinnoitetulla lasikuituverkolla lujitetun levyt, joka on kauttaaltaan kiinnitetty liimalaastilla lämmöneristeen ulkopintaan. Ohutrappauksen paksuus on tyypillisesti 8 - 10 mm.
Pintalaatu
HierrettyPuu- tai muovihiertimellä hierretty laastipinta.
HienoroiskeRappauspumpulla tai suppiloruiskulla tehty hienorakeinen rappauspinta.
KarkearoiskeRappauspumpulla tai suppiloruiskulla tehty karkearakeinen rappauspinta.
PiirtopintaMuovihiertimellä hierretty karkea rappauspinta.
Alustan oikaisutarve
Materiaalit      Poista niiden tuotteiden valinta, joita et halua muokattavaan tiedostoon
Työvaihe Tuote Huom!
Alustan esikäsittely weber.vetonit 408 Liimalaasti
Vaihtoehtoisesti muu weber-laasti alustan ja oikaisutarpeen mukaan.
Yli 5 mm syvyiset ja pinta-alaltaan 0,5...1,0 m² suuruiset epätasaisuudet rappausalustassa tasoitetaan. 
Sokkeliprofiilien asennus weber Säädettävä Sokkeliprofiili sisä 90
JA
weber Säädettävä Sokkeliprofiili ulos 159
JA
weber Liitospala
JA
weber Asennuspala
JA
weber Sokkeliprofiilin Aloituslista 2,5 m
 
Eristeiden liimaus Thermisol Platina Rappari 50 mm
Menekki n. 1,05 m²/m² Paksuus 140 mm
JA
Thermisol EPS 60S Seinä 50 mm
Menekki n. 1,05 m²/m²
JA
weber.vetonit 408 Liimalaasti
Menekki n. 4 kg/m²
 
Kiinnikkeiden asennus weber STR U 2G 235
Voidaan käyttää pinta- tai uppoasennuksissa. Menekki 5-7 kpl/m².
JA
weber STR Kiekko EPS Valkoinen
Käytetään uppoasennuksissa. Menekki 5-7 kpl/m².
TAI
weber H1 eco Kiinnike 095
Vain pinta-asennukseen betoni- ja tiilialustoille. menekki 5-7 kpl/m².
Lisätietoja kiinnikkeiden asennuksesta tuotekorteissa. 
Ikkunapielien käsittely weber 3721 Ikkunaprofiili V Valkoinen
TAI
weber 3721 Ikkunaprofiili V tummanharmaa
 
Rappaus weber.vetonit 410 Ohutrappauslaasti
Menekki 8-12 kg/m²
 
Verkotus weber Lasikuituverkko 6 mm lev. 1,0 m
Menekki 1,1 m²/m²
 
Nurkkien ja kulmien vahvistaminen weber 3305 Kulmaprofiili
TAI
weber Kulma 120x120 mm
TAI
weber Kulma 100x230 mm
TAI
weber Kulmarulla 100x100 mm
 
Pinnoituksen pohjustus weber.vetonit SilcoMaali Classic
Menekki n. 0,4-0,5 kg/m²
 
Pinnoitus weber.vetonit SilcoPinnoite 1,5 mm
Menekki n. 2-3 kg/m²
TAI
weber.vetonit SilcoPinnoite 2 mm Classic
Menekki n. 2,5-4 kg/m².
TAI
weber.vetonit SilcoPinnoite 3 mm Classic
Menekki n. 3-5 kg/m².
TAI
weber.vetonit SilcoPinnoite Piirto
Menekki 3-4 kg/m².
Pinnoitemenekit ovat ohjeellisia ja vaihtelevat alustan ja työtavan mukaan. Värikoodin heijastusarvon tulee olla yli 20% (ks.värikartta). Värikoodi:

Alustan esikäsittely

Kaikki työtä haittaavat esteet seinän vierustalta ja työn kohteena olevalta seinältä poistetaan ennen töiden aloittamista. Seinään tuleville kiinnityksille järjestetään rakennesuunnitelmien mukainen kiinnitysalusta. Kiinnitysosat on irroitettava ympäröivästä rappauksesta. Yli 5 mm syvyiset ja pinta-alaltaan 0,5...1,0 m² suuruiset epätasaisuudet rappausalustassa oikaistaan. Yli 20 mm oikaisuissa on käytettävä verkotusta.

Sokkeliprofiilien asennus

Sokkeleissa rappauspinnan etäisyyden maan pinnasta on oltava vähintään 400 mm. Sokkeliprofiilin sisäosa kiinnitetään alustaan ennen eristeiden asennusta. Jos alusta on epätasainen, voidaan sokkeliprofilin ja alustan välissä käyttää asennuspaloja etäisyyden säätöön. Sokkeliprofiilit liitetään toisiinsa liitospaloilla. Sokkeliprofiilin ulos-osa ja sokkeliprofiilin aloituslista asennetaan eristeiden asennuksen jälkeen.

Parvekelaattojen ja katosten yläpuolella rappauspinnan etäisyyden vaakapinnoista tulee olla vähintään 100 mm. Eristerappausrakenteen ja liittyvien rakenteiden liittymä tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Eristeiden liimaus

Eristelevyt kiinnitetään alustaan laastilla. Tasaisella alustalla (epätasaisuus enintään 10 mm) laastia levitetään eristelevyn koko pinnalle teräslastalla ja kammataan auki hammastetulla lastalla (hammastuksen mitat 9 x 9mm). Kiinnityksen yhteydessä on varmistettava, ettei levyjen reunoilla ole laastia. Toinen eristekerros asennetaan saumakohdat limittäin ja kiinnitetään ensimmäisen eristekerroksen läpi mekaanisilla kiinnikkeillä. Tarvittaessa toinen eristekerros voidaan asennuksenaikaisesti kiinnittää ohuella liimalaastikerroksella, joka levitetään kauttaaltaan liimattavan eristeen pintaan.

Mikäli palomääräykset vaativat voidaan ikkuna- ja oviaukkojen yläpuolella käyttää palosuojauksena 200 mm leveitä mineraalivillakaistaleita, (vähintään A2-s1,d0). Mineraalivilla kiinnitetään samoilla kiinnikkeillä ja laastilla. Eristyslevypinnan tulee olla asennuksen jälkeen tasainen ja hammastamaton. Tarvittaessa levyjen pinta tasataan ennen rappausta.

Kiinnikkeiden asennus

Mekaanisia kiinnikkeitä tarvitaan aina, kun julkisivun korkeus ylittää 7 m. Jos eristeiden tarttuvuus alustaan on heikko, tai rakenteen kestävyys esim. rasittavissa olosuhteissa halutaan varmentaa, mekaanisia kiinnikkeitä käytetään matalissakin julkisivuissa. Laastin kovetuttua (aikaisintaan 24 tunnin kuluttua liimauksesta) eristelevyt kiinnitetään mekaanisesti kiinnikkeillä. Kiinnitys voidaan tehdä uppo- tai pinta-asennuksena. Uppoasennuksessa käytetään weber STR Työkalua. Yli 20 m korkeissa julkisivuissa tulee osa kiinnikkeistä, 2-4 kpl/m², asentaa verkon läpi, ja lisäksi julkisivun yläosassa ja reuna-alueilla kaikki kiinnikkeet on asennettava verkon läpi. Verkon läpi kiinnitettäessä käytetään pinta-asennusta. Tarkemman ohjeistuksen kiinnikkeiden määrästä ja sijoittelusta tekee suunnittelija kohdekohtaisesti tuulikuorman ja muiden olosuhteiden mukaan.

Kiinnikepituus lasketaan seuraavasti: Eristepaksuus +6-10 mm (liimalaastin paksuus) + asennussyvyys (löytyy tuotekortista). Kiinnikemäärä on 5-7 kpl/m².

 

Ikkunapielien käsittely

Ikkunapielet verhotaan rappaamalla ja ikkunapielen ja ikkunakarmin väliin jätetään liikuntasauma käyttämällä Ikkunaprofiilia. Ikkunaprofiili kiinnitetään profiilissa valmiina olevalla tarrateippikiinnityksellä ikkuna- tai ovikarmiin ennen rappausta. Aukon suojamuovi kiinnitetään profiilin toiseen tarrateippipintaan.

Ikkunavesipeltien alle jäävä eriste muotoillaan sopivaan kaltevuuteen, verkotetaan ja rapataan. Ikkunavesipellit suositellaan asennettavaksi ennen rappausta. Jos ikkunavesipellit asennetaan rappauksen jälkeen, ikkunapieliin tehdään varaukset vesipellin asentamista varten.

Ikkunavesipellit tehdään sinkitystä tai sinkitystä ja muovipinnoitetusta teräspellistä, jonka vahvuus on vähintään 0,6 mm. Mikäli ikkuna-aukon leveys on yli 1,5 m, ikkunavesipellit kiinnitetään esim. soveltuvalla liimamassalla enintään 1 metrin välein. Ikkunavesipeltien reunat muotoillaan julkaisun BY 57 kuvan 3.18 mukaisesti. Ikkunavesipellin kaltevuuden on oltava vähintään 1: 2,5.

Rappaus ja verkotus

Rappaustyöt on suunniteltava siten, ettei ympäröiville rakenneosilla aiheuteta vaurioita. Laastille arat pinnat kuten lasi-, alumiini-, ja maalatut pinnat tulee suojata laastiroiskeilta. Suojauksissa on lisäksi otettava huomioon viranomaismääräykset ja paikalliset järjestyssäännöt. Eristerappaustyöstä on pidettävä työmaapäiväkirjaa, johon merkitään käytetyt materiaalit ja työmenetelmät, työvaiheet sekä työolosuhteet (lämpötila, sade, auringonpaiste, tuuli). Ennen rappaustyön aloittamista tarkastetaan kaikki rapattavat pinnat, ja korjataan tarvittaessa rappausalusta ja tehdyt suojaukset. Tarkastuksen tulokset merkitään työmaapäiväkirjaan. Ennen työn aloittamista on varmistuttava siitä, että ilman ja alustan lämpötila rappaustyön aikana ja kaksi vuorokautta sen jälkeen on vähintään +5 °C.

Rappaus tehdään kahtena kerroksena. Ensimmäinen kerros laastia levitetään koneellisesti rappauspumpulla tai teräslastalla voimakkaasti painaen rapattavaan alustaan. Laastikerroksen paksuus voidaan varmistaa esim. 9mm hammaskampalastalla kampaamalla. Lasikuituverkko painetaan tuoreeseen laastikerrokseen teräslastalla siten, että verkko on kokonaan laastin ympäröimä. Verkko ei saa painua laastikerroksen pohjaan eristelevyä vasten, vaan sen täytyy olla sijoittuneena mahdollisimman keskelle koko rappauskerrosta. Samalla tavalla asennetaan ovi- ja ikkunapieliin ja rakennuksen nurkkiin tulevat kulmavahvikkeet. Aukkojen nurkkiin asennetaan lisäksi rappausverkosta leikatut vahvikkeet kooltaan noin 400 x 250 mm 45 ° kulmaan.

Toinen kerros laastia levitetään ensimmäisen kerroksen kovetuttua koneellisesti ruiskuttamalla tai käsin teräslastalla ja tuore laastikerros tasoitetaan teräslastalla. Laastikerrosten kokonaispaksuuden tulee olla vähintään 6 mm.

Liikuntasaumat

Rungon rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalle tulee tehdä liikuntasauma myös rappaukseen. Liikuntasaumassa käytetään rappaukseen asennettavaa liikuntasaumalistaa tai liikuntasauma tiivistetään paisuvalla tiivistenauhalla tai suljettusoluisella pohjanauhalla ja elastisella saumausaineella (suositeltava elastinen saumamassa Bostik PU 2637).

Muut liikuntasaumat eivät yleensä ole tarpeellisia SerpoMin-järjestelmässä ja niiden käyttämistä harkitaan tapauskohtaisesti.

Eristerappauksen on saatava esteettä liikkua lämpötilan ja kosteuden vaihtelun mukaan. Rappauksen liittyessä muihin rakenteisiin tai rakennusosiin on väliin jätettävä vähintään 5 mm:n levyinen liikkumavara. Liittymissä käytetään joko järjestelmään kuuluvia profiileja, paisuvia tiivistenauhoja tai suljettusoluista pohjanauhaa ja elastista saumamassaa (suositus: Bostik PU 2637) .

Pohjustus

Tasaisen värisävyn varmistamiseksi ja sadeveden kulkeutumisen estämiseksi alusta pohjustetaan maalilla ennen pintarappausta. Maalin kuivumisaika ennen pinnoitusta on vähintään 12 tuntia, mutta roiskepintainen pinnoitus voidaan tehdä heti pohjustuksen jälkeen. Maali levitetään siveltimellä, telalla tai maaliruiskulla ohuena peittävänä kerroksena.

Pinnoitus

Ennen pinnoitustyötä on pinnoituksesta aina tehtävä koepinta halutun värisävyn, struktuurin ja menekin varmistamiseksi. Ilman ja alustan lämpötilan on oltava pinnoituksen jälkeen viiden vuorokauden ajan vähintään +5 °C. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse. Pinnan struktuuri voi olla roiske-, hierretty tai piirtopinta. Pinnoite levitetään koneellisesti pinnoiteruiskulla tai suppiloruiskulla. Hierrettäessä tuore pinnoite hierretään tasaiseksi esimerkiksi leikkaavalla muovihiertimellä. Piirtopintaa haluttaessa piirtokuvio hierretään haluttuun muotoon etukäteen tehdyn mallin mukaisesti. Työvälineet ja roiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä.

Laadunvarmistus

Rappaustyöstä pidetään työmaapäiväkirjaa, malli on ladattavissa weberin verkkopalvelusta.

Viimeistelytyöt

Syöksytorvet, tikkaat, mainoskilvet ym. seinään kiinnitettävät rakenteet asennetaan paikoilleen.

Ennen suojauksien poistoa todetaan rappauspinnan kelpoisuus. Suojaukset poistetaan valmiita pintoja vahingoittamatta ja mahdolliset laastiroiskeet poistetaan harjaamalla ja tarvittaessa vedellä.

Urakoitsijan on luovutettava julkisivun huolto- ja kunnossapito-ohjeet tilaajalle työn luovutuksen yhteydessä, ohje on ladattavissa Weberin verkkopalvelusta.
TÄMÄN TYÖSELOSTUKSEN ON LAATINUT SAINT-GOBAIN FINLAND OY / WEBER JA SE ON OHJEELLINEN. TARKEMMAT TIEDOT TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ LÖYTYVÄT TUOTTEIDEN TUOTEKORTEISTA. TYÖSELOSTUKSEN SOVELTUVUUDESTA KOHTEESEEN VASTAA SUUNNITTELIJA.