Weberin määrälaskentaohjelmien käyttöehdot

Vastuut:

Saint-Gobain Finland Oy / Weber (jäljempänä Weber) vastaa määrälaskentaohjelmien toimivuudesta ja laskentamenetelmän oikeellisuudesta. Todelliset määrät voivat poiketa hiukan annettujen tietojen epätarkkuuden, toteutusvaiheen muutosten, työmaatekniikan tai muun vastaavan syyn johdosta lasketuista määristä. Tästä johtuen Weber ei ota kokonaisvastuuta lasketuista määristä.

Käyttäjä vastaa syötettyjen tietojen oikeellisuudesta ja laskennan tulosten tarkastamisesta.

Määrälaskentaohjelmat laskevat tuotteiden määrät ohjelmassa esitetyille rakenteille. Weberin vastuu ohjelman toimivuudesta ja laskentamenetelmän oikeellisuudesta koskee vain näitä rakenteita.

Weber ei milloinkaan vastaa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta

Käyttöoikeudet:

Määrälaskentaohjelmat on tarkoitettu Weberin tuotteiden laskentaan. Muiden valmistajien tuotteiden laskentaan ohjelman käyttö on kielletty.

Weberin edustaja myöntää käyttöoikeudet sekä antaa käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Näiden sääntöjen vastainen käyttö oikeuttaa Weberin peruuttamaan käyttöoikeudet.

Tulosten käyttö

Laskentatulokset on tarkoitettu asiakkaalle annettavaa tarjousta varten. Ohjelma antaa voimassa olevan hinnaston hinnan tuotteille sekä ohjeellisen rahdituspainon. Käyttäjä vastaa asiakkaalle annettavasta lopullisesta hinnasta. Hinnoittelussa tulee lisäksi ottaa huomioon lavaveloitukset, vajaalavalisät yms. hinnastoissa mainitut mahdolliset veloitukset.

Weber pidättää oikeuden muutoksiin tuotespesifikaatioissa, hinnoissa, rahdituspainossa yms. ehdoissa, jotka mainitaan hinnastoissa.


© Weber 2010 | Alkuun | Käyttöehdot | Palaute